Tag Archives: chè

Chè hữu cơ Thái Nguyên lên ngôi và thương hiệu đề nhất danh trà

chè hữu cơ Thái Nguyên

Từ lâu, Thái Nguyên đã được mệnh danh là đệ nhất danh trà với diện tích trồng chè cao nhất trong nước. Vừa qua, người dân đã bắt đầu dịch chuyển từ phương thức truyền thống sang quy trình sản xuất và chế biến chè an toàn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong […]

Đại Từ (Thái Nguyên) tiếp tục hỗ trợ tăng năng suất cây chè

Đối với người dân Đại Từ (Thái Nguyên), chè là cây trồng chủ lực trên địa bàn. Trong những năm gần đây, huyện Đại Từ đã triển khai thực hiện nhiều chương trình và mô hình. Đặc biệt là những mô hình nhằm phát triển năng suất, giá trị sản phẩm cây chè. Từ đó […]

Những cách làm hiệu quả nhằm nâng cao đời sống của người dân Phúc Tân- TX.Phổ Yên (Thái Nguyên)

Thời gian trước, tình hình kinh tế xã hội và đời sống của người Phúc Tân (Thái Nguyên) gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đã có sự thay đổi lớn sau khi được sự quan tâm của các cấp chính quyền. Đặc biệt là diện mạo nông thôn ở Phúc Tân đã thay đổi rõ […]

DMCA.com Protection Status