Thái Nguyên tập trung phát triển mạnh mẽ kinh tế và xã hội

kinh te thai nguyen

Tỉnh Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của vùng trung du miền núi đông bắc. Đây là cửa ngõ giao lưu kinh tế và xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tỉnh Thái Nguyên luôn đề ra các phương hướng hợp lý và thực hiện các chính sách để tập trung phát triển mạnh mẽ vào kinh tế và xã hội.

Quan điểm phát triển kinh tế và xã hội của Thái Nguyên

  • Tỉnh Thái Nguyên ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, khẩn trương hoàn thành và đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả.
  • Tích cực thu hút đầu tư ngoài nhà nước vào phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng. Nhất là hạ tầng giao thông, du lịch, thương mại, đô thị,…
  • Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng các sản phẩm chủ lực để đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; xác lập các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

kinh te thai nguyen

Thành tựu đạt được của tỉnh Thái Nguyên

Kinh tế – xã hội tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển, một số lĩnh vực có sự phát triển bứt phá. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch hằng năm. Các chính sách xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục được bảo đảm. Diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Giáo dục, đào tạo có bước phát triển cả về mạng lưới, quy mô, loại hình. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được tăng cường; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi và rộng khắp,…

Theo thống kê 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11% so năm 2018, kim ngạch xuất khẩu tăng 10%, thu nhập bình quân đạt 83 triệu đồng/người. Đây là những thành tựu đáng mừng, thể hiện sự hiệu quả khi chính quyền và nhân dân đồng lòng thực hiện các chính sách của tỉnh.

kinh te thai nguyen

Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội của Thái Nguyên

Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng tập trung vào 3 lĩnh vực quan trọng nhất là tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước; tái cơ cấu thị trường tài chính. Phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế công nghiệp, nông nghiệp – lâm nghiệp – thủy sản các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, có tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh… 

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực. Tập trung giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động phòng tránh thiên tai, ứng phó có hiệu quả với tình trạng biến đổi khí hậu. Phát triển hài hòa, bền vững các vùng, xây dựng đô thị và nông thôn mới…

Từ những kết quả to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội đạt được thời gian qua, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tập trung cao độ trong chỉ đạo điều hành, đoàn kết một lòng từ trên xuống dưới. Thái Nguyên sẽ dần trở thành địa phương mẫu mực của cả nước về phát triển kinh tế và xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status