Văn hoá – du lịch Thái Nguyên vươn tầm cao mới


Thái Nguyên đang nỗ lực từng bước khẳng định vị trí trung tâm kinh tế – xã hội vùng Việt Bắc. Đặc biệt là trong lĩnh vực văn hoa và du lịch đã có nhiều khởi sắc mới. Nhiều di sản văn hóa đã được trở thành những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy có hiệu quả. Trở thành những di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trở thành giá trị độc đáo của người dân Thái Nguyên – nơi được mệnh danh là “đệ nhất danh trà”.

Văn hóa và du lịch Thái Nguyên vươn tầm cao mới
                                  Văn hóa và du lịch Thái Nguyên vươn tầm cao mới

Đọc thêm: Thái Nguyên tập trung vào xây dựng kết cấu hạ tầng

Văn hóa – du lịch đề ra mục tiêu mới 

Bước vào giai đoạn mới với nhiều khó khăn và thử thách mới. Ngành văn hoá và du lịch Thái Nguyên đã đề ra những mục tiêu cụ thể để vươn lên một tầm cao mới. Đó là: phấn đấu thực hiện tốt các công tác hoạch định, quản lý. Bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, khảo cổ, kiến trúc nghệ thuật và các danh lam thắng cảnh cùng với các di sản văn hóa phi vật thể. Đồng thời đáp ứng nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch bền vững. 

Mục tiêu dự kiến đến năm 2025 có trên 90% gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Có trên 80% làng, xóm, bản và các tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Cùng với đó là thu hút đầu tư để khai thác phát huy có hiệu quả tài nguyên du lịch của địa phương. Gồm các di tích đình, đền, chùa Cầu Muối huyện Phú Bình, di tích Đền Đuổm huyện Phú Lương, di tích Núi Văn Núi Võ huyện Đại từ, hồ Suối Lạnh, hồ Ghềnh Chè, di tích Khu Đá Thiên.

Từng bước triển khai thực hiện đầu tư vào khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc theo Quy hoạch đã được phê duyệt, xây dựng dự án đường du lịch ven Hồ Núi Cốc…

Chiến lược thực hiện mục tiêu mới

Để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra, Thái Nguyên không ngừng cố gắng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo tồn. Đặc biệt là phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và di tích lịch sử trong xây dựng văn hóa con người Việt Nam cũng như làm giàu kho tàng văn học nghệ thuật.

Xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng trên cơ sở tiềm năng thế mạnh sẵn có. Mục đích là nhằm đưa du lịch Thái Nguyên thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Đồng thời đầu tư có trọng điểm các môn thể thao mũi nhọn và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và nguồn nhân lực thể thao đủ điều kiện để đăng cai các giải thể thao quốc gia. Vươn tầm sang khu vực và các giải thể thao quốc tế… 

Ngành văn hóa tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng chống bạo lực gia đình có hiệu quả. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Xây dựng và triển khai các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch có hiệu quả cao. Nhằm đạt được các mục tiêu phát triển du lịch. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Kết luận

Cùng với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, đồng bộ như vậy, thể thao văn hóa và du lịch Thái Nguyên đang chuyển mình mạnh mẽ. Góp phần quan trọng vào việc xây dựng Thái Nguyên trở thành “nòng cốt” phát triển kinh tế xã hội . Đặc biệt là của khu vực miền núi phía Bắc, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status